ANTINIKOTÍNOVÁ  KÚRA

BIOECO spol. s r.o. Mostná 31, Nitra

Tel: 0905 283 010

bioeco@bioeco.sk

 

 

 

 

Informácie pre klientov

 

        Kúra je vykonávaná modernou technológiou pomocou prístroja, ktorý pracuje na základe elektromagnetického pôsobenia. Toto zariadenie je úspešne využívané u zahraničí, hlavne v Nemecku.

 

        Kúra nemá vedľajšie škodlivé účinky na organizmus a vykazuje vysokú účinnosť pri odvykacích programoch, vedených hlavne proti nikotínovým závislostiam vzniknutých v dôsledku fajčenia.

 

        Prístroj spĺňa technické požiadavky definované zákonom. Autorizovaná certifikačná osoba TUV Austria vystavila certifikát číslo 2010520239, ktorý potvrdzuje zhodu s medzinárodnými technickými predpismi.

 

        Záujemcovia si kúru vopred telefonicky objednajú na:

Tel: 0905 283 010

 

Nedoporučujeme pred kúrou fajčenie obmedzovať

 

Pri kúre sa odstráni chuť na cigaretu. Kúra trvá cca 25 minút, je úplne bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Môže sa jej podrobiť každý fajčiar. Chuť na cigaretu sa stráca do 12 hodín po kúre.

 

Vysokú účinnosť metódy je nutné podporiť zodpovednosťou klienta, lebo kúra neodstráni motorické návyky, ktoré si fajčiar vypestoval fajčením.

 

Doporučujeme:

 

·        Po kúre odstrániť cigarety z dosahu. Na miesta kde boli uložené cigarety umiestniť napr. žuvačky, tekutiny a pod.

·        Výrazne zvýšiť príjem tekutín do organizmu.

·        Neskúšať fajčiť ( môže viesť k aktivácii nikotínového hladu)

 

Výhody účinku kúry:

 

·        Prítomnosť v spoločnosti fajčiarov nevedie k návratu k fajčeniu

·        Nie je potreba obmedzovať, resp meniť zvyklosti a návyky

·        Vplyv kúry sa dosahuje ihneď po jej ukončení

Dôvody návratu k fajčeniu:

 

·        Stres – pokiaľ sa dostávame do zložitej životnej situácie, fajčí sa s nádejou a presvedčením, že cigareta nás ukľudní a pomôže. Vyfajčená cigareta nechutí, ale v priebehu fajčenia nechuť slabne a nikotínový hlad sa vracia.

 

·        Istota – že vyfajčením po dlhej prestávke sa nespôsobuje návrat k fajčeniu. Prvé „šluky“ majú zlú chuť, takže sa nepodarí cigaretu dofajčiť, ale už o hodinu sa siah apo ďalšej.

 

·        Zvedavosť – potreba fajčenia sa síce nedostavuje, ale prejavuje sa zvedavosť, či mi bude cigareta chutiť. Ide o aktívny pokus a postupne sa chuť na nikotín vracia.

 

Úspešnosť metódy je až 80% t.z. v priemere 8 z 10-tich klientov z fajčením prestane úplne.

 

 

        Cena kúry je 50,-€. V prípade znovuzačatia fajčenia do 14 dní, je možné kúru absolvovať opakovane. Pre opakovanú je predložiť registračný kupón (druhá kúra je zdarma).

 

 

        Berte prosím antinikotínovú kúru, ako spôsob pre zanechanie fajčenia, ktorý odstráni chuť na cigaretu (odstráni nikotínový hlad), ale neodstráni motorické návyky fajčiara. Kúra nemá vedľajšie účinky, avšak následkom odstránenia prísunu nikotínu do organizmu a silnejšieho vylučovania toxických látok môže spôsobiť prechodové reakcie, ako sú: kovová príchuť a sucho v ústach, zvýšená ospalosť a potenie, podráždenie a slabšia koncentrácia. Uvedené príznaky môžu pretrvávať po dobu asi 2 týždňov. Spôsobom nba zmiernenie sprievodných prejavov je pitie väčšieho množstva tekutín.

 

 

Výhody pri zanechaní fajčenia

 

 

1.    Zdravotné hľadisko

·        Zníženie nebezpečia výskytu chorôb krvného obehu, mozgovej príhody a nádorov

·        Ústup kašľa, zlepšenie dýchania pri záťaži

·        Obnovenie zmyslových orgánov – chuti a čuchu

·        Odstránenie nepríjemného zápachu z úst, zlepšenie farby pleti

 

 

2.    Morálne hľadisko

·        Oslobodenie od neustálej nutnosti mať pri sebe cigarety

·        Odstrániť nevhodný príklad svojmu okoliu

 

3.    Finančné hľadisko

·        Mesačné úspory až do výšky 100,-€

 

Biorezonančná kúra sa osvedčila ako veľmi efektívna hlavne pri odstraňovaní problémov:

ü      návykov (závislosti – fajčenie, alkoholizmus)

ü      alergií, ekzémov

ü      bolesti hlavy, migrény

ü      reumatických chorôb a postihnutia kĺbov

ü      poúrazových stavov

ü      porúch metabolizmu

ü      všetkých druhov bolesti